IT-butiken.se

WiFi 6 vs WiFi5

Den nya standarden för WiFi i våra hem som allmänt kallas för WiFi6 är på inkommande. Men är det värt att uppdatera hårdvarorna så som router, accesspunkter om man har sådana i många fall måste även datorn eller wifi kortet bytas för att det ska fungera men det nya WiFi6. Nedan förklarar vi ingående vad WiFi6 är för något samt gör en liten jämförelse mellan WiFi5 & WiFi6

Wi-Fi 6, även kallat 802.11ax, är den senaste generationen av Wi-Fi-standarder som utvecklats av Wi-Fi Alliance för att förbättra prestanda och effektivitet i trådlösa nätverk. Här är några av de viktigaste egenskaperna och förbättringarna som Wi-Fi 6 introducerar:

 1. Hastighet och Kapacitet: Wi-Fi 6 är utformad för att erbjuda högre överföringshastigheter och bättre kapacitet jämfört med föregående Wi-Fi-generationer. Det kan stödja fler enheter som är anslutna samtidigt, vilket är speciellt viktigt i områden med hög trådlös trafik, som tätbefolkade städer eller trådlösa nätverk i företag.
 2. OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): Wi-Fi 6 använder OFDMA för att effektivt dela upp trådlösa kanaler i mindre delar som kallas toner. Detta gör det möjligt för flera enheter att använda samma kanal samtidigt, vilket förbättrar nätverkseffektiviteten.
 3. MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output): Wi-Fi 6 förbättrar MU-MIMO-funktionen, vilket möjliggör att flera enheter kan kommunicera samtidigt med en Wi-Fi-router eller accesspunkt. Detta är särskilt användbart i hemmiljöer där det finns många enheter som behöver ansluta samtidigt.
 4. BSS Coloring: Wi-Fi 6 introducerar en teknik som kallas BSS Coloring (Basic Service Set Coloring), vilket hjälper till att minska interferens och förbättra nätverksprestanda genom att färgkoda datapaket som kommer från olika basstationer.
 5. WPA3-säkerhet: Wi-Fi 6 stöder den senaste säkerhetsstandarden, WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3), som ger förbättringar i kryptering och skydd mot attacker jämfört med föregående standarder.
 6. Target Wake Time (TWT): Denna funktion möjliggör en effektivare energianvändning genom att schemalägga enheters vakentider. Det är särskilt användbart för batteridrivna enheter som IoT-enheter.
 7. Stöd för 2,4 GHz och 5 GHz-bandet: Wi-Fi 6 fungerar över både 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet och är bakåtkompatibel med äldre Wi-Fi-standarder för att säkerställa att äldre enheter kan ansluta till det.

Sammanfattningsvis syftar Wi-Fi 6 till att förbättra prestanda, kapacitet och effektivitet i trådlösa nätverk, vilket gör det särskilt lämpligt för miljöer med många enheter och höga krav på trådlös kommunikation.

WiFi 5 vs WiFi 6

Wi-Fi 5 och Wi-Fi 6 är olika generationer av Wi-Fi-standards, var och en med sina egna förbättringar och fördelar. Här är en jämförelse mellan de två:

 1. Namn och Standarder:
  • Wi-Fi 5: Även känt som 802.11ac, det var den tidigare generationen och lanserades 2013.
  • Wi-Fi 6: Även känt som 802.11ax, är den senaste generationen och introducerades för att förbättra överföringshastigheter och nätverkseffektivitet.
 2. Överföringshastighet:
  • Wi-Fi 5: Erbjuder hastigheter upp till 3,5 Gbps (gigabit per sekund) i optimala förhållanden.
  • Wi-Fi 6: Kan erbjuda betydligt högre hastigheter, upp till 9,6 Gbps eller mer, beroende på enhet och förhållanden.
 3. Kapacitet och Effektivitet:
  • Wi-Fi 5: Har begränsad kapacitet när många enheter är anslutna samtidigt. Använder MU-MIMO för att hantera flera enheter samtidigt, men med vissa begränsningar.
  • Wi-Fi 6: Använder OFDMA för att effektivt dela upp kanaler, vilket förbättrar kapaciteten och möjliggör samtidig kommunikation med flera enheter. Den har också förbättrat MU-MIMO.
 4. BSS Coloring:
  • Wi-Fi 5: Saknar BSS Coloring-tekniken för att minimera interferens från olika nätverk.
  • Wi-Fi 6: Inför BSS Coloring, vilket hjälper till att minska interferens genom att färgkoda datapaket från olika basstationer.
 5. Säkerhet:
  • Wi-Fi 5: Använder WPA2-säkerhetsprotokollet.
  • Wi-Fi 6: Stöder WPA3, en säkrare och mer avancerad säkerhetsstandard än WPA2.
 6. Target Wake Time (TWT):
  • Wi-Fi 5: Saknar stöd för TWT.
  • Wi-Fi 6: Inför TWT för att schemalägga enheters vakentider och därigenom effektivisera energianvändningen.
 7. Bakåtkompatibilitet:
  • Wi-Fi 5: Är bakåtkompatibel med äldre Wi-Fi-standards som 802.11n och 802.11g.
  • Wi-Fi 6: Är också bakåtkompatibel och kan fungera med äldre enheter som använder äldre Wi-Fi-standarder.

Generellt sett erbjuder Wi-Fi 6 förbättringar i hastighet, kapacitet, effektivitet och säkerhet jämfört med Wi-Fi 5. Det är särskilt fördelaktigt i miljöer där det finns många trådlösa enheter och höga krav på prestanda. För att dra full nytta av Wi-Fi 6-funktioner krävs dock både en Wi-Fi 6-router eller accesspunkt och Wi-Fi 6-kompatibla enheter.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *