Retur och återbetalningspolicy

§ 1.  Inledning

IT-butiken.se med VAT nummer SE751120065601 upprättar denna policy innehållandes villkor för hur returer och återbetalning ska gå till om en köpare önskar utnyttja sin ångerrätt.

§ 2.  Retur

a )   Definition

Med retur förstås att en vara som köpts återlämnas inom en bestämd period d.v.s. ångerfrist, och att betalningen för produkten går tillbaka till köparen.

b )  Kund som tillåts returnera produkt

Samtliga kunder har ångerrätt och kan därför returnera en vara. Vad som framgår av denna policy omfattar alltså både konsumenter och företagskunder.

c )  Hur en retur ska gå till

Önskar en kund returnera en vara ska det ske på följande sätt:

                      Returförfrågan skickas till: itbutiken.kontakt@gmail.com

                      Vänligen ange: ordernummer, namn, adress och orsak till returen.

Därefter skickas en retursedel via e-post som ska sättas fast på paketet och lämnas in på Posten.

d )  När en retur ska ske

En retur ska ske senast 14 kalenderdagar från att beställningen mottagits. Denna period motsvarar ångertvisten.

§ 3. Byte av vara

Företaget erbjuder byte av vara i mån av tillgänglighet. Ett byte realiseras på följande sätt:

                      Företaget ska meddelas skriftligen via e-post om vilka varor som ska bytas

Därefter får kunden en bekräftelse via e-post inom 3 arbetsdagar där det framgår när och hur bytet kommer att ske.

Bytesrätten gäller både konsumenter och företagskunder och löper under 7 kalenderdagar från att varan levererats.

En vara kan bytas mot ett tillgodokvitto om så önskas. Sådant kvitto ska användas inom 1 år från att det utfärdats. Används kvittot inte inom utsatt tid förlorar kunden sin rätt att använda krediten på tillgodokvittot.

§ 4.  Undantag från rätt till retur och byte

Ånger- och bytesrätt gäller, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal, inte för avtal som:

 • Avser en vara vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som säljaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen.
 • Avser en vara som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt fått en personlig prägel.
 • Avser an vara som snabbt försämras eller blir gammal .
 • Avser en vara som med bruten förpackning inte lämpligen kan returneras/bytas p.g.a hälso- eller hygienskäl och förpackningen har brutits av kunden i fråga.
 • Avser en vara som efter leverans sammanblandats med annan vara på så sätt att de inte kan särskiljas och detta beror på varans natur.
 • Avser alkoholhaltig dryck till bestämt pris och priset beror på svängningar på marknaden som företaget inte kan påverka och leverans inte kan ske inom 30 kalendedagar.
 • Avser en förseglad ljudupptagning, bildupptagning eller datorprogram och kunden har brutit förseglingen.
 • Avser ett lösnummer av en tidning/tidskrift.

§ 5.  Återbetalning

Vid en godkänd retur har kunden rätt till full återbetalning. Vid en retur tillkommer en returavgift om 59.00 SEK ( femtionio kronor ) som dras av från återbetalningsbeloppet.

För att återbetalningen ska kunna ske måste kunden skicka in samtliga bankuppgifter via ett formulär. Länken till formuläret skickas till kunden i samband med registreringen av returen.

Återbetalningen behandlas inom 5-7 arbetsdagar.

Det kan ta upp till 14 arbetsdagar innan beloppet syns på ditt konto beroende på bank.

§ 6.  Övriga villkor

 1. För att en retur eller byte ska godkännas krävs att den återlämnas i oförändrat skick. Har varan används, skadats, ändrats eller liknande klassas det som en icke godkänd retur och varan kommer i sådant fall levereras åter till kunden på dennes bekostnad.
 2. Returnerade varor granskas individuellt innan beslut om godkännande eller nekande av retur fattas.
 • Kunden ansvarar för en retur fram tills den åter levererats till företaget. För de situationer där en retur inte kommer fram är det därför viktigt att spara returkvitto från aktuell transportör för att kunna bevisa att returen faktiskt skickats. Det är vidare viktigt att varorna förpackas på ett säkert sätt så att de inte skadas vid frakten.

Företaget ansvarar inte för varor som returnerats av misstag. Kan företaget lokalisera en vara som returneras av misstag kan den skickas åter till kund förutsatt att denne står för leveranskostnaderna.