IT-butiken.se

IP nummer på djupet

Idag nämns IP nummer nästan dagligen. De flesta datoranvändare oavsett intresse och erfarenhet av datorer har någon gång hört talas om IP nummer och hur viktigt det är. Men väldigt få vet varför det är viktigt och hur det används i praktiken. Artikeln beskriver lite mer ingående vad IP nummer är och vad det används till. Hoppas ni får lite mer klarhet i ämnet.

Ett IP-nummer (Internet Protocol number) är en unik identifierare som tilldelas varje enhet (till exempel datorer, servrar, smartphones och andra enheter) som är ansluten till Internet. IP-numret används för att skicka och ta emot data över nätverket och fungerar som en adress som möjliggör korrekt ruttning av information mellan enheter.

Det finns två versioner av IP-protokollet som används för att tilldela IP-nummer: IPv4 (Internet Protocol version 4) och IPv6 (Internet Protocol version 6). IPv4 är den äldre versionen och använder en 32-bitars adress, vilket ger cirka 4,3 miljarder möjliga unika IP-adresser. På grund av den snabba tillväxten av Internet och det ökande antalet anslutna enheter blev dessa adresser emellertid snabbt knappa. IPv6 införde därför en 128-bitars adress och har en astronomiskt mycket större adressrymd, vilket möjliggör en praktiskt taget oändlig mängd unika IP-adresser.

Ett IP-nummer kan vara antingen statiskt eller dynamiskt tilldelat. Statiska IP-adresser förblir konstanta och tilldelas manuellt, medan dynamiska IP-adresser tilldelas av en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) varje gång en enhet ansluter till nätverket. Dynamiska IP-adresser är vanliga i hemnätverk och småföretagsmiljöer, medan statiska IP-adresser ofta används för servrar och andra enheter som behöver en konstant identifierare.

IP-adressen är uppdelad i två huvuddelar: nätverksadress och enhetsadress. Nätverksadressen identifierar det nätverk som enheten är ansluten till, medan enhetsadressen identifierar själva enheten inom det nätverket. IP-numret kan vara skrivet i två vanliga format: IPv4 använder vanligtvis fyra grupper av siffror separerade med punkter (till exempel 192.168.1.1), medan IPv6 använder en hexadecimal representation (till exempel 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

IP nummer indelas i två viktiga grupper :

Ett publikt IP nummer – det numret som används för att kommunicera med andra datorer i hela världen. Ett unikt nummer som ni tilldelas av eran internet leverantör. Det är det nummer som kan används för att spåra användaren av tex polisen. Eftersom internet användningen ökar i hela världen tar dessa nummer slut, därför håller man på att gå över till IPv6 protokollet.

Ett lokalt IP nummer – Består av en grupp IP nummer oftast 256 stycken som kan innehålla 254 olika enheter. Tilldelningen av dessa nummer bestäms av inställningarna i en router. En router har just den funktionen att tilldela IP nummer till samtliga enheter i ett lokalt nätverk. Har man tillgång till internet han man ansluta routern via koppar eller fiber och via ett publikt IP nummer kunna komma ut på internet med samtliga enheter som ingår i det lokala nätverket. Routrar som tilldelas av olika internet leverantör har även en inbyggd funktion för WiFi, dvs trådlös anslutning till routern men det är inte den primära funktionen. I ett lokalt nätverk reserveras oftast det första numret till routern. Det är det numret ni ska slå i en webbläsare för att kunna logga in på routern. Inloggnings uppgifterna finns oftast på baksidan av routern. Under de senaste åren har produkter från UniFi blivit mycket populära i Sverige. Företaget erbjuder mycket bra och semi avancerade WiFi lösningar som fungerar mycket bra inom och utomhus till bra pris. UniFis routrar använder dock en annan grupp av IP adresser vilket oftast skapar oro och oförståelse hos mindre erfarna användare. UniFi föredrar att använda följande grupp :
10.0.1.0/24 där det första numret är : 10.0.1.1
I praktiken är det endast numret som är skillnaden allt annat fungerar på samma sätt och det är fortfarande 254 olika enheter som Du kan ansluta till nätverket.

I Sverige finns det 2 vanligaste grupper av IP adresser:

192.168.0.0/24 där det första numret är : 192.168.0.1
192.168.1.0/24 där det första numret är : 192.168.1.1


Nedan förklarar vi lite mer ingående vad dessa 2 olika typer av IP-nummer betyder:

Ett lokalt IP-nummer :Ett lokalt IP-nummer används inom ett privat nätverk och är inte direkt åtkomligt från internet. Dessa IP-adresser används för att identifiera och kommunicera med enheter som är anslutna till samma lokala nätverk. Två vanliga IP-adressområden som används för privata nätverk är:

 1. IPv4 för privata nätverk:
  • 10.0.0.0 till 10.255.255.255
  • 172.16.0.0 till 172.31.255.255
  • 192.168.0.0 till 192.168.255.255
 2. IPv6 för privata nätverk:
  • fc00::/7 (ULA – Unique Local Addresses)

De flesta hemnätverk använder IPv4-adresser från det privata området 192.168.0.0 till 192.168.255.255. Ett exempel på ett lokalt IPv4-adress är 192.168.1.1. Det finns också standardadresser som ofta används för specifika ändamål i lokala nätverk, såsom 192.168.0.1 eller 192.168.1.254 för routrar.

Lokala IP-adresser används för att dirigera data inom det privata nätverket och är vanligtvis osynliga för internet. När enheter från det lokala nätverket kommunicerar med internet, går trafiken genom en router som använder sitt egna Internet-routbara IP-adress för att hantera kommunikationen mellan det privata nätverket och internet. Detta kallas för Network Address Translation (NAT).

För att få reda på ditt lokala IP-nummer på en Windows-dator kan du till exempel använda kommandotolken och skriva ipconfig. På en Mac kan du använda Terminal och skriva ifconfig, medan på Linux kan du använda ifconfig eller ip addr show. Routerinställningarna ger också ofta information om de lokala IP-adresserna för anslutna enheter.

Ett publikt IP nummer :


Ett publikt IP-nummer är en unik identifierare som används för att identifiera och kommunicera med enheter på det globala internet. Det är den adress som tilldelas en enhet när den är ansluten till internet och används för att möjliggöra kommunikation över gränserna mellan olika nätverk på Internet.

Medan lokala IP-adresser används inom privata nätverk och är inte direkt åtkomliga från internet, är publika IP-adresser nödvändiga för enheter som behöver kommunicera över internet. När du besöker en webbplats, skickar e-post eller gör något annat på internet, används din enhets publika IP-adress för att skicka och ta emot data.

De flesta hem- och småföretagsnätverk använder Network Address Translation (NAT) för att dela en enda publikt routningsbar IP-adress mellan flera enheter i det privata nätverket. Endast routern har då en unik publikt IP-nummer, medan enheterna i det lokala nätverket har privata IP-adresser.

Publika IPv4-adresser är begränsade på grund av det begränsade antalet möjliga adresser i IPv4-protokollet. Därför har IPv6 införts för att möjliggöra en mycket större adressrymd och därmed fler unika publika IP-adresser.

För att få reda på din enhets publika IP-adress kan du använda olika onlineverktyg eller webbplatser som visar den aktuella IP-adressen när du besöker dem. Det är dock viktigt att notera att publika IP-adresser kan ändras av din internetleverantör över tid, särskilt om du har en dynamisk IP-tilldelning.

Att söka efter IP nummer :

Att söka efter IP-nummer kan göras på olika sätt beroende på syftet med sökningen. Här är några vanliga användningsområden och metoder för att söka efter IP-nummer:

 1. Sökning via kommandotolken (Windows):
  • Öppna kommandotolken genom att söka efter ”cmd” i startmenyn och öppna den.
  • Skriv kommandot ping följt av IP-adressen och tryck på Enter. Detta kommer att skicka en ping-signal till den angivna IP-adressen och visa svarstider.
 2. Sökning via Terminalen (Mac/Linux):
  • Öppna Terminalen.
  • Använd kommandot ping följt av IP-adressen och tryck på Enter.
 3. IP-sökning på webben:
  • Det finns flera onlineverktyg och webbplatser där du kan skriva in en IP-adress för att få mer information om den. Exempel på sådana tjänster inkluderar ”iplocation.net”, ”ipinfo.io”, och ”whatismyip.com”.
 4. WHOIS-sökning:
  • WHOIS är en protokollstandard som används för att söka efter information om en IP-adress eller en domän. Du kan använda WHOIS-webbplatser som ”whois.net” eller använda WHOIS-kommandot via kommandotolken eller Terminalen.
  Exempel på WHOIS-kommando via Terminalen:

  whois [IP-adress]
 5. Använda specialiserade verktyg:
  • Det finns specialiserade verktyg och program som är utformade för att ge detaljerad information om IP-adresser. Exempel inkluderar ”Nmap” för nätverksskanning och ”Wireshark” för nätverksanalys.

Observera att privata IP-adresser (som de som används i lokala nätverk, till exempel 192.168.x.x) kan vara begränsade och inte ger relevant information om enheten när de söks på internet. Publika IP-adresser används oftast för att identifiera enheter på internet och ger mer användbar information vid sökningar.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *