IT-butiken.se

Vad är Ethernet ?

Ethernet är en standard för lokal nätverksteknik (Local Area Network eller LAN) som används för att ansluta datorer, servrar, skrivare, routrar och andra nätverksenheter inom samma lokala område. Det är en trådbunden teknik som använder sig av kablar för att överföra data mellan enheter.

Här är några grundläggande egenskaper och aspekter av Ethernet:

  1. Kablar och Anslutningar: Ethernet använder vanligtvis kopparkablar, där kategori 5e (Cat 5e) och kategori 6 (Cat 6) är vanliga typer. Det finns också fiberoptiska varianter av Ethernet.
  2. Topologier: Ethernet stöder olika nätverkstopologier, inklusive stjärn-, buss- och trädtopologier. I de flesta moderna Ethernet-nätverk används vanligtvis stjärntopologin, där varje enhet är direkt ansluten till en central switch eller router.
  3. Dataöverföringshastigheter: Ethernet finns i olika hastigheter, inklusive 10 Mbps (Ethernet), 100 Mbps (Fast Ethernet), 1 Gbps (Gigabit Ethernet), 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet) och snabbare. Hastigheten beror på den specifika Ethernet-standarden och den fysiska infrastrukturen som används.
  4. Protokoll och Standarder: Ethernet använder sig av flera protokoll och standarder för att möjliggöra kommunikation mellan enheter. Protokollet som vanligtvis används är TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), som är grundläggande för internetkommunikation.
  5. Kollisionsdetektion: Tidigare versioner av Ethernet använde kollisionsdetektion som en metod för att hantera konflikter i nätverket när två enheter försökte skicka data samtidigt. Moderna Ethernet-teknologier som Gigabit Ethernet och 10 Gigabit Ethernet använder istället switchar för att undvika kollisioner.

Ethernet är den mest använda nätverkstekniken för lokala nätverk och har varit en grundläggande byggsten för att koppla samman datorer och andra enheter inom samma fysiska plats.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *