IT-butiken.se
|

RJ45 kontakter

RJ är en förkortning för Registered Jack. RJ45 kontakter används sedan 1960 talet och är modulära anslutningsenheter som tillsammans med en kabel levererar datakommunikation till olika elektroniska system. Kabeln har 4 tvinnade trådpar vilket innebär 8 stycken trådar med olika färger.

Kabeln som används avgör vilken hastighet och bandbredd den kan leverera. Dessa delas upp i olika standarder Cat5, Cat5a, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat7a och den senaste Cat8. Hastigheten i kablarna med standard Cat6 – Cat7a är samma men bandbredden ökas i varje ny standard.

Typ av kabelHögsta hastighetMaximal bandbredd
Cat5100 Mbit/s = 12.5 MB/s100 MHz
Cat5e1000 Mbit/s = 125 MB/s100 MHz
Cat61000 Mbit/s = 125 MB/s250 MHz
Cat6a10 000 Mbit/s = 1.25 GB/s500 MHz
Cat710 000 Mbit/s = 1.25 GB/s600 MHz
Cat7a10 000 Mbit/s = 1.25 GB/s1000 MHz
Ethernetkabelkategorier

PoE – Power over Ethernet

Förutom data kan kablarna överföra ström. Tekniken kallas för PoE och används flitigt för anslutning av accesspunkter och kameror. Tekniken innebär att strömmen skickas från switchen eller en PoE injector via nätverkskabeln till t.ex kameran, det innebär att man slipper dra en separat elkabeln till kameran.

NomenklaturStandardMaximal effekt
PoEIEEE 802.3afUpp till 15,4 W
PoE+IEEE 802.3at (typ 2)Upp till 30 W
PoE++IEEE 802.3bt (typ 3)Upp till 60 W
PoE++IEEE 802.3bt (typ 4)Upp till 100 W
Power over Ethernet

T568A eller T568B

Det finns 2 olika standarder för kopplingar med ethernet kabel 568A och 568B. 568A är en gammal standard som inte används längre. Skillnaden mellan dem är vilka färger som används för respektive par.

I T568B används kontakterna på följande sätt.

1Vit-OrangeRx +DataPar 2
2IT-butiken.seOrangeRx –DataPar 2
3IT-butiken.seVit-GrönTx +DataPar 3
4IT-butiken.seBlåDC +PoEPar 1
5IT-butiken.seVit-BlåDC +PoEPar 1
6IT-butiken.seGrönTx –DataPar 3
7IT-butiken.seVit-BrunDC –PoEPar 4
8IT-butiken.seBrunDC –PoEPar 4

Montering av RJ45

Monteringen av RJ45 kontakter är relativt enkelt. Detta kräver dock vissa verktyg. Viktigaste verktyget som behövs är ett pressverktyg så kallad crimptång för modularkontakter. Vill man underlätta arbetet ytterligare kan man köpa till en kabelskalare och ett testverktyg.

  • Skala av kabeln och lägg ledarna i rätt ordning

Använd en mjuk TP-kabel vid montering av RJ45-kontakter. Om solid kabel används finns risk för att ledarna lossnar, eftersom stiften i kontakten inte kommer att pressas in i ledarna. Skala av ytterisoleringen så att de åtta ledarna kommer fram. Var försiktig så att skalknivarna inte skär in i parledarna. Om det finns marginal på kabeln så låt gärna de åtta ledarna sticka fram en bra bit så att de blir lättare att hantera. När de väl ligger i rätt ordning klipps de ner igen så att alla ledare blir lika långa och sticker ut cirka en centimeter ur ytterisoleringen.

De enskilda ledarna ska inte skalas utan när kontakten pressas skär stiften igenom isoleringen. Genom att vika ledarna över ett finger några gånger undviker du att de tvinnar ihop sig igen mot din vilja.

Följande färgordning är den som gäller (enligt EIA/TIA 568B) för en rak koppling:

  • vit/orange
  • orange
  • vit/grön
  • blå
  • vit/blå
  • grön
  • vit/brun
  • brun

Färgordningen är från vänster till höger om kontakten ses med låsblecket nedåt och kontaktstiften framåt. Kontakterna är försedda med en kanal för varje ledare som under­lättar när ledarna ska föras in på rätt plats. För att få en stabil anslutning när kontakten pressats måste ledarna gå hela vägen in i kontakten. Är ledarna olika långa eller förs in snett är risken stor att det inte blir kontakt på alla åtta stift.

Ytterisoleringen ska gå in en bit i kontakten så att den hamnar under dragavlastnings­kilen. Dragavlastningens syfte är att minska kraften på innerledarna så att de inte ­lossnar om det uppstår en mekanisk belastning av något slag.

  • Pressning

Sätt försiktigt in kontakten i pressverktyget när alla ledarna är ordentligt intryckta i RJ45-kontakten. Tryck därefter åt med verktyget (relativt hårt). Skulle press­verktyget sakna frikopplingsfunktion finns det risk för att pressningen inte blir fullföljd ifall man inte pressar tillräckligt hårt. Trycket ska vara så pass hårt att kontaktstiften skär in i ledarna och dragavlastningskilen trycks ner mot kabelns ytterisolering, vilket fixerar kabeln i kontakten.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *